Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach

38-246, Szerzyny

ul. Szerzyny 544

tel. 14 651 74 00

Przejdź do strony głównej

, 26 maja 2019